Personvern Klinikk Estetikk

Hos  Klinikk Estetikk tar vi dine personopplysninger på alvor. 

Vi forholder oss strengt til gjeldende lovverk https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38